Mówimy po ukraińsku / Ми розмовляємо українською

;

„Backward planning w implantologii czyli jak zacząć od końca” – pod tym hasłem w naszym Centrum 14 i 15 października odbył się dwudniowy kurs chirurgiczno-protetyczny prowadzony przez doktorów Michała i Tomasza Sypień.

Uczestnikami szkolenia byli lekarze stomatolodzy chcący poszerzać swoją wiedzę z zakresu chirurgii, implantologii i protetyki. Poznawali oni zagadnienia i procedury obowiązujące w tych dziedzinach stomatologii. Doktorzy Michał i Tomasz Sypień chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą zdobytą na różnego rodzaju krajowych i zagranicznych szkoleniach i kongresach. W oparciu o swoją wieloletnią praktykę i zamiłowanie do tychże tematów, kursy prowadzone przez Braci Sypień są bardzo interesujące i angażujące wszystkich słuchaczy.

Pierwszego dnia lekarze mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi zagadnieniami związanymi z oceną ryzyka w implantologii i chirurgii oraz planowaniem takiego leczenia. Aby szkolenie nie było monotonne, oprócz części teoretycznej, była również część praktyczna i warsztaty, na których uczestnicy w praktyce mogli sprawdzić i poćwiczyć procedury zarządzania tkankami miękkimi.

Drugiego dnia również odbywały się zabiegi i poruszane były zagadnienia związane z chirurgią. Natomiast w końcowym etapie szkolenia dominował temat implanto-protetyki celowanej w długotrwały sukces.

Doktorzy Michał i Tomasz Sypień prowadząc takie szkolenia opierają się na własnych doświadczeniach i przykładach z życia pracy stomatologa, implantologa i protetyka.

https://youtu.be/zK65QN9KI3A
https://youtu.be/kg25u_aQy-E

This site uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.

Accept Read more