Mówimy po ukraińsku / Ми розмовляємо українською

W Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień kładziemy duży nacisk na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, uczestnicząc w różnego rodzaju krajowych i zagranicznych szkolenia i kongresach. Dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz odpowiednio wyposażonym gabinetom świadczone w naszym Centrum usługi są na najwyższym poziomie.

W dniach 5-9.03.2018 nasi specjaliści Dr Tomasz Sypień, Dr Michał Sypień, Dr Jakub Urban oraz Dr Katarzyna Bindek-Sypień uczestniczyli w prestiżowym, praktyczno-teoretycznym szkoleniu na temat dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych, diagnostyki i podejścia do leczenia stawu skroniowo-żuchwowego.

Warto zaznaczyć że było to pierwsze w Polsce szkolenie dotyczące dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych dla specjalistów. Dwu-modułowe szkolenie prowadzone było przez profesora Mariano Rocabado,  światowej sławy eksperta zajmującego się  od kilkudziesięciu lat leczeniem zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Profesor Mariano Rocabado jest nieocenionym ekspertem w zakresie diagnozy i leczenia stawów skroniowo-żuchwowych.  Uzyskał tytuł doktora w zakresie fizjoterapii oraz jest profesorem ortodoncji. Odbyte szkolenie u mistrza terapii manualnej prof. Mariano Rocabado szczegółowo poszerzyło wiedzę naszych specjalistów z zakresu patologii synowialnego stawu skroniowo żuchwowego a także szczegółowo wyjaśniło zależności pomiędzy kręgosłupem szyjnym a okluzją.

Warto zaznaczyć, że zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia nie są problemem wyodrębnionej specjalizacji i w ich przypadku konieczne jest współdziałanie stomatologii z medycyną ogólną i fizjoterapią. Układ ruchowy narządu żucia stanowi złożoną jednostkę morfologiczno-czynnościową której dysfunkcje manifestuje poprzez różnorodność objawów w obrębie samego aparatu ruchowego żucia, jak i w narządach odległych. W wielu przypadkach konieczne jest równoczesne, wielopłaszczyznowe prowadzenie terapii, która umożliwia całkowite, bądź częściowe odtworzenie prawidłowych stosunków anatomiczno-czynnościowych. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest współpraca specjalistów z zakresu stomatologii i fizjoterapii. Tylko kompleksowa terapia poprzez przywrócenie prawidłowych stosunków wewnątrz i zewnątrzustnych, zmniejszenie dolegliwości bólowych, przywrócenie prawidłowego balansu mięśniowego, zwiększenie zakresu ruchomości umożliwia pełne wyleczenie pacjenta z dysfunkcji układu stomatognatycznego.

Dzięki informacjom, które przekazywane są przez ekspertów światowej sławy, takich jak profesor Mariano Rocabado, nasi specjaliści mają możliwość udoskonalić swoje umiejętności i stosować w praktyce najlepsze rozwiązania.

Wiedza, którą zdobywają lekarze w trakcie całego szkolenia, poszerza ich horyzonty, dzięki czemu stosowane przez nich leczenie jest kompleksowe, a efekty przynoszą planowane rezultaty.

Poniżej opinie Naszych specjalistów na temat szkolenia u profesora Mariano Rocabado.

Dr Michał Sypień: „Fantastyczny czas oraz szkolenie u prawdziwego mistrza terapii manualnej M. Rocabado. Brakujące ogniwo badania stawów skroniowo żuchwowych oraz związanych z nimi patologi daje możliwość pełnego leczenia pacjentów . Teraz już nic nie będzie takie samo 😉💪 Diagnostyka okluzji powiązana z diagnostyka stawów czaszkowo kręgowych daje pełny obraz tego co dzieję się w obrębie naszego układu żucia (stomatognatycznego).

Dr Tomasz Sypień: „Tak zwane szkolenie spinające całościowo głowę z resztą organizmu w kwestii okluzji i stabilności efektów leczenia 🙂 prof. Mariano Rocabado. Fizjoterapia, Terapia Manualna synowialnych stawów głowy i szyi analizuje zaburzenia stawów skroniowo żuchwowych w połączeniu z resztą człowieka….”

Dr Jakub Urban: „5 dniowy kurs z profesorem Mariano Rocabado zmienił sposób patrzenia na zagadnienia okluzyjne. Ukazał świat okluzji przez pryzmat fizjologii i patologii stawów i zaburzeń kręgosłupa szyjnego. Dopełnił i spiął wcześniejsze nauki. Ułatwił podejście do terapii okluzyjnej z respektem dla stawów i zarządzanie ryzykiem. Bez wątpienia jest to jedno z najważniejszych szkoleń, które odbyłem i polecam.”

This site uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.

Accept Read more